CP_Abalisament de Pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

CP_ de Salvament i Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

CF de Salvament i Socorrisme (TD2)

CI de Salvament i Socorrisme (TD1)