CP_Abalisament de Pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

CP_ de Salvament i Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

CP_Descens de Barrancs

CP_ Guia de Muntanya Mitjana