Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l’activitat contractual de l’Institut Centre d’Esports de Muntanya de lPallars (ICEM Pallars) a través del seu web.

Perfil del contractant