Carta de serveis FP

Com a centre de referència en la formació professional, l’ICEM Pallars disposa d’una sèrie de serveis relacionats amb la formació professional sempre amb l’objectiu final d’intentar ajudar les persones a desenvolupar-se a escala personal i professional. Aquests serveis són diversos i van des de la informació, l’orientació o l’assessorament fins a l’emprenedoria o la innovació.

Tots aquests serveis, adreçats a les persones, al territori i al teixit productiu, amb l’objectiu final de reforçar el Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya: