“L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars neix com a centre de formació professional de règim especial el curs 2020-2021”
ICEMP, La Pobla de Segur

Actualment

L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars imparteix els cicles formatius de règim especial d’esports. Actualment, el centre té una matrícula de 800 alumnes anuals. Ja són més de 6000 els alumnes que s’han anat formant en els darrers 10 anys. 

La formació de tècnics i tècniques esportius és un element singular del nostre centre que el converteix en juntament amb la resta de l’oferta educativa, en un centre únic en el nostre país.

Volum i característiques de l’alumnat

El centre imparteix l’ensenyament de règim especial d’esports en les modalitats presencial i semipresencial i consta d’uns sis-cents alumnes, d’un equip docent format per quinze professors i quatre membres del PAS.

L’edat de l’alumnat comprèn entre els 17 i els 50 anys. El nostre alumnat és un alumnat procedent d’arreu de Catalunya, de la resta del Pirineu català, aragonès, navarrès i basc. Així mateix, tenim alumnat de la resta de l’estat, de França, d’Itàlia, Argentina, d’Alemanya i dels Països Baixos, la majoria d’ells residents a l’estat espanyol.

Trets definidors

  • El nostre Projecte Educatiu es caracteritza pels següents trets d’identitat:
  • Compromís i responsabilitat envers la feina ben feta del professorat i de l’alumnat.
  • Col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat i entorn.
  • Transparència en la gestió i transmissió de la informació entre equip directiu, l’administració i el claustre.
  • Foment en l’alumnat d’un pensament crític i de la cultura de l’esforç.
  • Flexibilitat del professorat per adaptar-se als canvis que demana el sistema educatiu i la societat.

Documents del centre

1r nivell esquí alpí ICEM Pallars

D’on venim

L’any 1997 l’Institut de la Pobla de Segur inicia la seva activitat docent d’ESO i Batxillerat com a centre d’ensenyament secundari de titularitat pública.

El curs acadèmic 2006-2007 l’Institut de la Pobla de Segur comença la seva formació professional impartint estudis reglats de formació de règim especial d’esports juntament amb els ensenyaments d’ESO i Batxillerat. 

A partir del curs 2020-2021, a la Pobla de Segur, es crea el Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, que imparteix l’oferta formativa d’ensenyaments de règim especial i de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives.

La voluntat del nou centre és consolidar i ampliar l’oferta formativa com a centre de referència dels ensenyaments d’esports i d’activitats físiques i esportives. 

Pallars Jussà

Aquest és un centre ubicat a la comarca del Pallars Jussà (Lleida); una comarca prepirinenca que delimita diferents àrees geogràfiques, amb forts contrastos climàtics i paisatgístics entre la zona nord, plenament pirinenca, i la zona sud, més mediterrània. La Pobla de Segur se situa a la confluència del riu Noguera Pallaresa i el Flamisell, la qual cosa ha comportat un punt de contacte entre la cultura del Pirineu i la de la Conca. Les activitats econòmiques més importants de la zona són l’agricultura, la ramaderia i els serveis. Així mateix, la subseu a la Torre de Capdella, permet la realització pràctica d’activitats esportives de muntanya a tan sols vint minuts de La Pobla de Segur. L’emplaçament és un lloc privilegiat per poder recollir tota aquesta formació.

Oferta formativa

L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars és el centre públic de referència del Departament d’Educació que ofereix cicles d’ensenyaments esportius, cicles formatius de formació professional i certificats de professionalitat, a la zona del Pirineu. 

L’Institut ha estat un dels centres públics pioners en la implantació d’aquestes especialitats, i la seva oferta inclou tant cicles de grau mitjà com cicles de grau superior. La ubicació i la riquesa natural de l’entorn, ha permès consolidar una oferta especialitzada que dona resposta efectiva a les característiques socials i econòmiques d’aquestes comarques pirinenques.

Alumnes

Actualment, hi ha aproximadament uns 900 alumnes per curs matriculats en el centre, que s’han anat consolidant a partir del curs 2020-2021 i ja són més de 6.000 els alumnes que en els darrers 10 anys s’han format en aquest centre. L’oferta de formacions de l’àmbit de les activitats físiques i esportives orientades al medi natural s’ha convertit en un dels elements diferenciadors del nostre centre, que a la vegada, el fan únic i diferent per les peculiaritats d’aquests ensenyaments. Treballar amb les empreses del sector, ubicades en el nostre entorn immediat ha estat una de les prioritats, entenent que d’aquesta manera facilitem la inserció laboral de l’alumnat.

L’arribada d’aquests alumnes al centre ha significat una revitalització del poble, que veu incrementada la seva activitat de forma notable amb l’inici del curs. I amb això s’ha aconseguit que la població, l’Ajuntament i l’Institut, treballin de manera coordinada per impulsar iniciatives socials i esportives, que enriqueixen significativament la mateixa comarca i les comarques de l’entorn.

Futur

Actualment, l’Ajuntament, la Diputació de Lleida i el Departament d’Educació, han concretat la signatura d’un acord que ha de permetre emplaçar el centre en un edifici molt més ampli, al costat de l’estació de trenc, amb zona d’allotjaments i ubicat al bell mig d’un complex esportiu que s’ha de construir a partir de fons “Next Generation” en els propers 3 anys.

El futur és teu!

Ser capaç de somiar és imprescindible per entendre que no hi ha objectius inassolibles, en tot cas, terminis una mica agosarats. Deixem d’encistellar tots els tirs que no intentem. Caldrà assumir aquest risc i controlar la por a equivocar-nos. I potser així, aconseguirem continuar millorant!

icempallars@icempallars.net