Qualitat

A l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEM Pallars) estem compromesos amb la Qualitat des de ja fa molts anys, en ser el primer centre certificat amb l’ISO 9001 que impartia Cicles d’Ensenyaments Esportius.

L’institut va obtenir el certificat ISO 9001 quan era l’Institut de La Pobla de Segur, tot i que amb l’escissió dels dos centres, l’ICEM Pallars, com a nou centre amb un nou codi, va haver de renovar la certificació.

Des de la creació del nou centre, no hem deixat de treballar procurant revisar i millorar els nostres processos per adaptar-nos a les noves condicions de l’ensenyament. La Qualitat és, per tant, un dels eixos vertebradors de l’Institut i en el qual estem compromesos. Seguim en el camí de la Qualitat i de la Millora Contínua.

Recentment, hem aconseguit de nou la certificació pels Ensenyaments reglats de cicles formatius de Formació Professional i d’Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Política de qualitat.

La Política de la qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, de La Pobla de Segur és:

  • Per a l’ICEM Pallars, la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.
  • El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.
  • Així mateix, el centre adquireix el compromís de compliment dels requisits legals i reglamentaris.