Cicle formatiu de Condicionament Físic

Mòdul professional 12:

Durada: 297 hores
ECTS: 5

Unitats formatives

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

  1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.
  2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant les fases que el componen.
  3. Planifica l’execució del projecte, determinant el pla d’intervenció i la documentació associada. 
  4. Defineix els procediments per al seguiment i el control en l’execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

Estructura i continguts

Estructura i els continguts del Projecte de Condicionament Físic de l’ICEM Pallars