European outdoor sports campus.

Aquest projecte és una acció estratègica per a potenciar l’educació a l’aire lliure, i la promoció de la mobilitat en l’alumnat que cursa ensenyaments esportius que es desenvolupen en el medi natural. 

L’European Outdoor Sports Campus és una xarxa vibrant que reuneix experts i organitzacions del camp de l’educació esportiva a l’aire lliure. Aquesta xarxa es compromet a fomentar la cooperació internacional. Millora les oportunitats d’aprenentatge tant per a estudiants com per al personal, i desenvolupar projectes transnacionals que contribueixin al desenvolupament de L’Espai Europeu de l’Educació.

El nostre objectiu a llarg termini és crear un esport outdoor més fort, dinàmic, resistent i inclusiu dins del sistema educatiu, a través d’esforços de col·laboració frontera.

El nostre objectiu a llarg termini és crear un esport outdoor més fort, dinàmic, resistent i inclusiu dins del sistema educatiu, a través d’esforços de col·laboració frontera.

Tot i que el campus pot no tenir una ubicació física, serveix com a centre a s’assembla de les organitzacions i els individus comparteixen una visió comuna.

Visió

El sector de l’educació esportiva a l’aire lliure té una gran capacitat per desenvolupar oportunitats d’aprenentatge dins del programa Erasmus+ per a estudiants i personal, d’acord amb les estratègies de l’Àrea Europea d’Educació. El sistema d’educació esportiva a Europa ha de ser dinàmica, sostenible, resistent, moderna i inclusiva. 
En aquest informe s’exposen els objectius d’aquest projecte, en el que l’ICEM Pallars hi participa activament com a membre del grup de treball.