Cicle d'acondicionament físic ICEM Pallars

CFGS de Condicionament Físic

El grau superior de condicionament físic capacita per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Codi: CFPS AEB0

Titulació: LOE

Ensenyament

Grau Superior de Condiconament Físic

Grau

Grau Superior

Titulació

Tècnic /Tècnica Superior de Condicionament Físic

Hores

2000 h en 2 anys hores

CFGS de Condicionament Físic

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores Mòdul Unitats Formatives (UF) Total Hores UF
MP01. Valoració de la condició física i intervenció en accidents 132 UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques 33
UF2 Avaluació de la condició física, biològica i motivacional 22
UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic 22
UF4 Aplicació de primers auxilis 55
MP02.Habilitats socials 99 UF1 Habilitats de comunicació 66
UF2 Dinamització grupal 33
MP03. Fitness en sala d’entrenament polivalent 165 UF1 Metodologia de les activitats en sala d’entrenament polivalent 22
UF2 Elaboració de programes de condicionament físic en sala d’entrenament polivalent 44
UF3 Direcció i dinamització d’activitats neuromusculars 44
UF4 Direcció i dinamització d’activitats d’estiraments i mobilitat articular 22
UF5 Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars 33
MP04. Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical 132 UF1 Metodologia  de les activitats bàsiques amb suport musica 33
UF2 Coordinació i organització d’activitats amb suport musical 33
UF3 Direcció de sessions d’activitats aeròbiques i de tonificació 66
MP05. Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical 99 UF1 Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació avançades i noves tendències 66
UF2 Direcció d’activitats amb aparells cíclics 33
MP06. Condicionament físic en l’aigua 132 UF1 Metodologia de les activitats de fitness aquàtic 99
UF2 Direcció d’activitats de fitness aquàtic 33
MP07. Tècniques d’hidrocinèsia 99 UF1 Metodologia de les activitats d’hidrocinèsia 33
UF2 Direcció d’activitats d’hidrocinèsia 66
MP08. Control postural, benestar i manteniment funcional 132 UF1 Programació d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional 33
UF2 Direcció d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional 99
MP09. Formació i orientació laboral. 66 UF1: Incorporació al treball 33
UF2: Prevenció de riscos laborals 33
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP11. Anglès tècnic 99 UF1: Anglès tècnic 99
MP12. Projecte de condicionament físic297 297 UF1: Projecte de condicionament físic 297
MP13. Formació en centres de treball. 383 383
MP14. L’entrenament de la condició física a través de la pràctica d’esports i activitats en el medi natural  99 UF1: L’entrenament de la condició física a través de la pràctica d’esports i activitats en el medi natural 99
Durada del GS de Condicionament Físic 2.000

Calendari

Convalidacions

CFGS de Condicionament Físic

Material

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

CFGS de Condicionament Físic

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

CFGS de Condicionament Físic

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 360.00 €

UNITAT FORMATIVA
25.00 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

CFGS de Condicionament Físic

Continuïtat estudis

  • Grau Universitari
  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà de qualsevol especialitat esportiva.
  • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.