El Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres. El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Representants del Consell Escolar

Representants de direccióMeritxell Arderiu Antonell (Directora i Presidenta del Consell Escolar)
Jose Ángel Cabrero Picó  (Cap d’estudis)
Anna Delshorts Julián  (secretària)
Representants del professoratMónica Bisbal Riera
Yolanda Ferrero Rodríguez
Josep Sánchez Marí
Representants de l’alumnatAlzina Aixalà Alcait
Representants de les famíliesMaria Assumpció Alcait
Representant del personal d’administració i serveis – PASCarme Colom Boix
Representant de l’Ajuntament de La Pobla de SegurSilvia Servent Rubió
Representant de les organitzacions empresarialsThierry Pigeon

Comissions del Consell Escolar

Comissió econòmicaComissió de GènereComissió permanent
Meritxell Arderiu Antonell (Directora)
Anna Delshorts Julián  (Secretària)
Yolanda Ferrero Rodríguez (Representant sector professorat) 
Meritxell Arderiu Antonell (Directora)
Anna Delshorts Julián  (Secretària)
Mònica Bisbal (Representant del sector professorat) 
Meritxell Arderiu Antonell (Directora)
Anna Delshorts Julián  (Secretària)
Carme Colom Boix (Representant del sector PAS)
Josep Sánchez Marí (Representant del sector professorat)