CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

El Certificat de Professionalitat de salvament i socorrisme en espais aquàtics naturals capacita per vetllar per la seguretat dels usuaris en zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, preveient que es produeixin situacions potencialment perilloses realitzant una vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’una accident o situació d’emergència

Codi: AFDP0209

Titulació: Certificat de Nivell 2

Ensenyament

Certificat de Professionalitat

Grau

Nivell 2

Titulació

Certificat de Professionalitat de Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

Hores

420 hores

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

Durada i estructura del currículum

Correspondència amb el catàleg Modular de Formació Professional
H. Q Mòdul certificat H. CP Unitats Formatives Hores
 

120

 

MF0269_2: Natació.

 

120

UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic 40
UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic. 80
 

70

MF1082_2: Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals.  

60

 

60

 

120

 

MF1083_2: Rescat d’accidentats en espais aquàtics naturals.

 

120

UF1499: Tècniques de natació i condició física en el rescat d’accidentats en espais aquàtics naturals. 30
UF1500: Extracció i trasllat d’accidentats en espais aquàtics naturals. 90
60 MF0272_2: Primers auxilis 40 40
MP0187: Mòdul de pràctiques professionals no laborables 80
370 Durada hores totals certificat professionalitat 420 Durada hores mòduls Formatius 340

Calendari

Convalidacions

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Banyador
  • Casquet de bany
  • Aletes (mides màximes: 65 cm, 30 cm d’amplada)

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir a aquest certificat de professionalitat de nivell 2 cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: Subvencionat pel SOC

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

CP_ Salvament i Socorrisme en espais aquàtics naturals

Continuïtat estudis

  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà de Salvament i Socorrisme.
  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà d’altres modalitats: Esquí Alpí, Esquí de Fons, Surf de Neu, Senderisme, Piragüisme, Espeleologia, Futbol, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.