CI de Salvament i Socorrisme (TD1)

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Codi: TEGM SS10

Titulació: LOE

Ensenyament

Cicle inicial de Salvament i Socorrisme

Grau

Grau Mitjà (Cicle inicial)

Titulació

Certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme

Hores

495 hores

CI de Salvament i Socorrisme (TD1)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Prova específica d’accés 90
Bloc comú
Bases del Comportament Esportiu 30
Primers Auxilis 30
Activitat Física Adaptada i Discapacitat 10
Organització Esportiva 10
Nombre total d’hores d’aquest bloc 80
Bloc específic
Instal·lacions aquàtiques i materials 25
Metodologia de salvament i socorrisme 65
Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme 25
Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques 65
Formació pràctica 115
Nombre total d’hores d’aquest bloc 295
Durada del cicle inicial de Senderisme 495

Calendari

Convalidacions

CI de Salvament i Socorrisme (TD1)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Banyador
  • Casquet de bany
  • Aletes (mides màximes: 65 cm, 30 cm d’amplada)

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

CI de Salvament i Socorrisme (TD1)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

  • Llistat de persones admeses i excloses
  • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
  • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

CI de Salvament i Socorrisme (TD1)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 649.50 €

Bloc
comú
136.00 €

Bloc
específic
460.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
53.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

CI de Salvament i Socorrisme (TD1)

Continuïtat estudis

  • Cicle Final de Salvament i Socorrisme
  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà d’altres modalitats: Esquí Alpí, Esquí de Fons, Surf de Neu, Senderisme, Piragüisme, Espeleologia, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.