Cicles d'esquí alpí ICEM Pallars

Segon nivell d’Esquí Alpí (TD2)

Esquí alpí, juntament amb esquí de fons i surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. Aquests estudis capaciten per entrenar esquiadors i esquiadores que participen en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports d’hivern.

Aquests estudis capaciten per entrenar esquiadors i esquiadores que participen en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports d’hivern.

Codi: TEGS 8051

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Tècnic esportiu o tècnica esportiva d¡Esquí Alpí

Grau

Grau Mitjà (Segon nivell)

Titulació

Tècnic Esportiu / Tècnica Esportiva d’Esquí Alpí

Hores

620 hores

Segon nivell d’Esquí Alpí (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú   (Calendari del BLOC COMÚ)
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

40

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II

45

Entrenament esportiu II

40

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport II

20

Nombre total d’hores d’aquest bloc

150

Bloc específic

Desenvolupament professional II

10

Formació tècnica de l’esquí alpí II

45

Reglament i cronometratge d’esquí alpí

15

Material de l’esquí alpí II

15

Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí II

50

Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí II

55

Medi ambient de muntanya II

20

Seguretat esportiva II

20

   
Nombre total d’hores d’aquest bloc

240

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera

10

Equipament esportius

10

Informàtica bàsica aplicada

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

30

Bloc de Formació Pràctica

200

   
Durada del segon nivell d’Esquí Alpí

620

Calendari

Convalidacions

Segon nivell d’Esquí Alpí (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica de l’esquí alpí
  • Casc homologat
  • Esquís

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Segon nivell d’Esquí Alpí (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir al segon nivell cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el Certificat de Primer nivell de l’especialitat corresponent.

Segon nivell d’Esquí Alpí (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 1182.00 €

Bloc
comú
272.00 €

Bloc
específic
789.50 €

B. Comple-mentari
51.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
69.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Segon nivell d’Esquí Alpí (TD2)

Continuïtat estudis

  • 2n nivell d’Esquí Alpí
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: surf de neu, esquí de fons, senderisme, espeleologia, salvament i socorrisme, futbol, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.