Cicles d'esquí alpí ICEM Pallars

Primer nivell d’Esquí Alpí (TD1)

L’especialitat d’esquí alpí, juntament amb l’esquí de fons i el surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. L’objectiu del primer nivell d’aquests estudis és conèixer els principis fonamentals de l’esquí alpí, i capacita per a realitzar la iniciació a l’esquí alpí, així com per a promoure aquesta disciplina esportiva.

Codi: TEGM 8001

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Primer nivell d’Esquí Alpí

Grau

Grau Mitjà (Primer nivell)

Titulació

Certificat de Primer nivell d’Esquí Alpí

Hores

465 hores

Primer nivell d’Esquí Alpí (TD1)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú   (Calendari del BLOC COMÚ)
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I 20
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I 25
Entrenament esportiu I 30
Fonaments sociològics de l’esport 5
Organització i legislació de l’esport I 5
Primer Auxilis i higiene en l’esport 35
Nombre total d’hores d’aquest bloc 120
Bloc específic
Desenvolupament professional I 15
Formació tècnica de l’esquí alpí I 60
Material de l’esquí alpí I 15
Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí I 50
Medi ambient de muntanya I 20
Seguretat esportiva I 20
   
Nombre total d’hores d’aquest bloc 180
Bloc complementari
Terminologia específica catalana 5
Fonaments de l’esport adaptat 10
Nombre total d’hores d’aquest bloc 15
   
Bloc de Formació Pràctica 150
   
Durada del primer nivell d’Esquí Alpí 465

Calendari

Convalidacions

Primer nivell d’Esquí Alpí (TD1)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica de l’esquí alpí
  • Casc homologat
  • Esquís

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Primer nivell d’Esquí Alpí (TD1)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

 

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

  • Llistat de persones admeses i excloses
  • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
  • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

Primer nivell d’Esquí Alpí (TD1)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 971.50 €

Bloc
comú
238.00 €

Bloc
específic
646.00 €

B. Comple-mentari
34.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
53.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Primer nivell d’Esquí Alpí (TD1)

Continuïtat estudis

  • 2n nivell d’Esquí Alpí
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: surf de neu, esquí de fons, senderisme, espeleologia, salvament i socorrisme, futbol, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.