Cicles de Futbol ICEM Pallars

Segon nivell de Futbol (TD2)

El segon nivell de Futbol capacita per ensenyar i entrenar futbolistes.

Codi: TEGM 8201

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Segon nivell de Futbol

Grau

Grau Mitjà (Segon nivell)

Titulació

Certificat de segon nivell de Futbol

Hores

565 hores

Segon nivell de Futbol (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

40

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II

45

Entrenament esportiu II

40

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport II

20

Nombre total d’hores d’aquest bloc

150

Bloc específic
Desenvolupament professional II

15

Direcció d’equips II

25

Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament de futbol II

20

Preparació física II

25

Regles del joc II

15

Tàctica i sistemes de joc II

50

Tècnica individual i col·lectiva II

35

   
Nombre total d’hores d’aquest bloc

185

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera

10

Equipament esportius

10

Informàtica bàsica aplicada

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

30

   
Bloc de Formació Pràctica

200

   
Durada del segon nivell de FUTBOL

565

Calendari

Convalidacions

Segon nivell de Futbol (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica del futbol
  • Calçat adequat per a la pràctica del futbol

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Segon nivell de Futbol (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir al segon nivell cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el Certificat de Primer nivell de l’especialitat corresponent.

Segon nivell de Futbol (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 676.00 €

Bloc
comú
272.00 €

Bloc
específic
283.50 €

B. Comple-mentari
51.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
69.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Segon nivell de Futbol (TD2)

Continuïtat estudis

  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de Grau Superior de Futbol (Cal tenir present que per accedir-hi cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent/ o prova general d’accés).
  • Curs de preparació per a l’accés al Grau Superior.
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: surf de neu, esquí alpí, esquí de fons, senderisme, espeleologia, salvament i socorrisme, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.