Cicles de Futbol ICEM Pallars

Primer nivell de Futbol (TD1)

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Codi: TEGM 8201

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Cicle Inicial de Futbol

Grau

Grau Mitjà (Cicle inicial)

Titulació

Certificat de cicle inicial de Futbol

Hores

455 hores

Primer nivell de Futbol (TD1)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I 20
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I 25
Entrenament esportiu I 30
Fonaments sociològics de l’esport 5
Organització i legislació de l’esport I 5
Primer Auxilis i higiene en l’esport 35
Nombre total d’hores d’aquest bloc 120
Bloc específic
Desenvolupament professional I 10
Direcció d’Equips I 10
Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol I 15
Preparació Física 15
Regles del Joc I 20
Seguretat esportiva 10
Tàctica i Sistemes de Joc I 50
Tècnica Individual i Col·lectiva I 40
   
Nombre total d’hores d’aquest bloc 180
Bloc complementari
Terminologia específica catalana 5
Fonaments de l’esport adaptat 10
Nombre total d’hores d’aquest bloc 15
   
Bloc de Formació Pràctica 150
   
Durada del primer nivell de Futbol 455

Calendari

Convalidacions

Primer nivell de Futbol (TD1)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica del futbol
  • Calçat adequat per a la pràctica del futbol

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Primer nivell de Futbol (TD1)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

  • Llistat de persones admeses i excloses
  • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
  • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

Primer nivell de Futbol (TD1)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 649.50 €

Bloc
comú
238.00 €

Bloc
específic
324.00 €

B. Comple-mentari
34.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
53.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Primer nivell de Futbol (TD1)

Continuïtat estudis

  • 2n nivell de Futbol
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: surf de neu, esquí alpí, esquí de fons, senderisme, espeleologia, salvament i socorrisme, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.