Cicles d'esquí de fons ICEM Pallars

Segon nivell d’Esquí de Fons (TD2)

L’esquí de fons, juntament amb l’esquí alpí i surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. El segon nivell capacita per ensenyar l’esquí de fons i entrenar esportistes.

Codi: TEGM 8002

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Esquí de Fons

Grau

Grau Mitjà (Segon nivell)

Titulació

Tècnic Esportiu / Tècnica Esportiva d’Esquí de Fons

Hores

565 hores

Segon nivell d’Esquí de Fons (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

40

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II

45

Entrenament esportiu II

40

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport II

20

Nombre total d’hores d’aquest bloc

150

Bloc específic
Desenvolupament professional II

10

Formació tècnica de l’esquí de fons II

25

Reglament i cronometratge d’esquí de fons

15

Material de l’esquí de fons II

20

Metodologia de l’ensenyament de l’esquí de fons II

30

Metodologia de l’entrenament de l’esquí de fons II

35

Medi ambient de muntanya II

25

Seguretat esportiva II

25

   
Nombre total d’hores d’aquest bloc

185

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera

10

Equipament esportius

10

Informàtica bàsica aplicada

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

30

Bloc de Formació Pràctica

200

   
Durada del segon nivell d’Esquí de Fons

565

Calendari

Convalidacions

Segon nivell d’Esquí de Fons (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica de l’esquí de fons
  • Esquís

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Segon nivell d’Esquí de Fons (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir al segon nivell cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el Certificat de Primer nivell de l’especialitat corresponent.

Segon nivell d’Esquí de Fons (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 990.50 €

Bloc
comú
272.00 €

Bloc
específic
598.00 €

B. Comple-mentari
51.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
69.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Segon nivell d’Esquí de Fons (TD2)

Continuïtat estudis

  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de Grau Superior d’Esquí de Fons(Cal tenir present que per accedir-hi cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent / o prova general d’accés).
  • Curs de preparació per a l’accés al Grau Superior.
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: surf de neu, esquí alpí, senderisme, piragüisme, espeleologia, salvament i socorrisme, futbol, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.