Cicles de Surf ICEM Pallars

Segon nivell de Surf de Neu (TD2)

El surf de neu, juntament amb esquí alpí i esquí de fons, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. El segon nivell capacita per ensenyar surf de neu i entrenar esportistes.

Codi: TEGM 8003

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Surf de Neu

Grau

Grau Mitjà (Segon nivell)

Titulació

Tècnic Esportiu / Tècnica Esportiva de Surf de Neu

Hores

595 hores

Segon nivell de Surf de Neu (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú   (Calendari del BLOC COMÚ)
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

40

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II

45

Entrenament esportiu II

40

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport II

20

Nombre total d’hores d’aquest bloc

150

Bloc específic
Desenvolupament professional II

10

Formació tècnica del surf de neu II

35

Reglament i cronometratge del surf de neu

15

Material del surf de neu II

20

Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí II

40

Metodologia de l’entrenament del surf de neu

45

Medi ambient de muntanya II

25

Seguretat esportiva II

25

   
Nombre total d’hores d’aquest bloc

215

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera

10

Equipament esportius

10

Informàtica bàsica aplicada

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

30

Bloc de Formació Pràctica

200

   
Durada del primer nivell d’Esquí Alpí

595

Calendari

Convalidacions

Segon nivell de Surf de Neu (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica de l’esquí alpí
  • Casc homologat
  • Esquís

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Segon nivell de Surf de Neu (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir al segon nivell cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el Certificat de Primer nivell de l’especialitat corresponent.

Segon nivell de Surf de Neu (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 1050.50 €

Bloc
comú
272.00 €

Bloc
específic
658.00 €

B. Comple-mentari
51.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
69.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Segon nivell de Surf de Neu (TD2)

Continuïtat estudis

  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de Grau Superior de Surf de Neu (Cal tenir present que per accedir-hi cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent / o prova general d’accés).
  • Curs de preparació per a l’accés al Grau Superior.
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: esquí de fons, esquí alpí, senderisme, Piragüisme espeleologia, salvament i socorrisme, Futbol, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.