Cicles de Surf ICEM Pallars

Primer nivell de Surf de Neu (TD1)

L’especialitat de surf de neu, juntament amb esquí alpí i esquí de fons, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. L’objectiu del primer nivell d’aquests estudis és conèixer els principis fonamentals del surf de neu, i capacita per a realitzar la iniciació al surf de neus, així com per a promoure aquesta disciplina esportiva.

Codi: TEGM 8003

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Primer nivell de Surf de Neu

Grau

Grau Mitjà (Primer nivell)

Titulació

Certificat de Primer nivell en Surf de Neu

Hores

450 hores

Primer nivell de Surf de Neu (TD1)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Bloc comú   (Calendari del BLOC COMÚ)
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I 20
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I 25
Entrenament esportiu I 30
Fonaments sociològics de l’esport 5
Organització i legislació de l’esport I 5
Primer Auxilis i higiene en l’esport 35
Nombre total d’hores d’aquest bloc 120
Bloc específic
Desenvolupament professional I 15
Formació tècnica del surf de neu I 50
Material de surf de neu I 15
Metodologia de l’ensenyament del surf de neu I 45
Medi ambient de muntanya I 20
Seguretat esportiva I 20
   
Nombre total d’hores d’aquest bloc 165
Bloc complementari
Terminologia específica catalana 5
Fonaments de l’esport adaptat 10
Nombre total d’hores d’aquest bloc 15
   
Bloc de Formació Pràctica 150
   
Durada del primer nivell de Surf de Neu 450

Calendari

Convalidacions

Primer nivell de Surf de Neu (TD1)

Material

  • 2n nivell de Surf de neu
  • Iniciar un primer nivell d’una altra especialitat esportiva: esquí de fons, esquí alpí, senderisme, espeleologia, salvament i socorrisme, futbol, entre d’altres.

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Primer nivell de Surf de Neu (TD1)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

Resultats de les proves específiques d’accés al 1r nivell d’esquí alpí. Convocatòria març 2024. ICEMPallars. (Estació Espot Esquí).

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

  • Llistat de persones admeses i excloses
  • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
  • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

Primer nivell de Surf de Neu (TD1)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 937,50 €

Bloc
comú
238,00 €

Bloc
específic
612,00 €

B. Comple-mentari
34,00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
53,50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Primer nivell de Surf de Neu (TD1)

Continuïtat estudis

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

  • Roba adequada per a la pràctica del surf de neu
  • Casc homologat
  • Planxa de surf

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.