Bloc comú GS LOGSE (TD3)

El bloc comú de cada un dels nivells, és comú a totes les especialitats (tant les formacions de tècnics LOE com les formacions en període transitori) i es pot cursar a l’ICEM Pallars, ja que s’inclou com una de les seves ofertes formatives.

Codi: Bloc comú LOGSE

Titulació: LOGSE

Ensenyament

Bloc comú LOGSE

Grau

GS

Titulació

Bloc comú LOGSE

Hores

200 hores

Bloc comú GS LOGSE (TD3)

Durada i estructura del currículum

Mòduls

Total d’hores

Bloc comú

Biomecànica de l’esport

30

Entrenament d’alt rendiment

50

Fisiologia de l’esforç

40

Gestió de l’esport

45

Psicologia de l’esport d’alt rendiment

25

Sociologia de l’esport d’alt rendiment

10

 
Nombre total d’hores d’aquest bloc

200

*S’apliquen bonificacions a famílies nombroses, monoparentals i a persones amb discapacitat o altres accepcions.

Calendari

Convalidacions

Bloc comú GS LOGSE (TD3)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.

  • Ordinador o tauleta
  • Connexió a la xarxa d’internet
  • Accés a la plataforma moodle que facilita el centre amb la matrícula.

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Bloc comú GS LOGSE (TD3)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per cursar el bloc comú LOGSE cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

A. tenir el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva de l’especialitat corresponent.
B. tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics, el títol de tècnic o tècnica superior de formació professional o un grau universitari.

Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

A l’ICEM Pallars pots cursar el CURS de preparació per a la prova general d’accés als cicles de GS d’ensenyaments esportius.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Bloc comú GS LOGSE (TD3)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 252,00 €

Bloc
comú
252,00 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Bloc comú GS LOGSE (TD3)

Continuïtat estudis

Aquesta formació, juntament amb el bloc específic i la formació pràctica, et permet finalitzar les titulacions LOGSE o en període transitori del GS de les especialitats de:

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.