Bloc comú GS LOE i Període Transitori (TD3)

Les modalitats en què no hi ha titulació de Tècnic Esportiu es regulen pel que estableix la Disposició
Transitòria Primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, és a dir, són modalitats en què els
cursos d’entrenadors han d’ajustar-se a allò que s’ha establert per al Període Transitori.

El bloc comú de cada un dels nivells, és comú a totes les especialitats (tant les formacions de tècnics LOE com les formacions en període transitori) i es pot cursar a l’ICEM Pallars, ja que s’inclou com una de les seves ofertes formatives.

Ensenyament

Bloc comú Període Transitori

Grau

Grau Mitjà

Titulació

Bloc comú Període Transitori

Hores

220 hores

Bloc comú GS LOE i Període Transitori (TD3)

Durada i estructura del currículum

Mòduls

Total d’hores

Prova específica d’accés

120

Bloc comú
Factors Fisiològics de l’alt rendiment

70

Factors psicosocials de l’alt rendiment

50

Formació de formadors esportius

50

Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

50

Nombre total d’hores d’aquest bloc

220

*S’apliquen bonificacions a famílies nombroses, monoparentals i a persones amb discapacitat o altres accepcions.

Calendari

Convalidacions

Bloc comú GS LOE i Període Transitori (TD3)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.

  • Ordinador o tauleta
  • Connexió a la xarxa d’internet
  • Accés a la plataforma moodle que facilita el centre amb la matrícula.

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Bloc comú GS LOE i Període Transitori (TD3)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per cursar el bloc comú LOE – Període Transitori cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

A. tenir el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva de l’especialitat corresponent.
B. tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics, el títol de tècnic o tècnica superior de formació professional o un grau universitari.

Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

A l’ICEM Pallars pots cursar el CURS de preparació per a la prova general d’accés als cicles de GS d’ensenyaments esportius.

 

Requisit específic / esportiu

En les especialitats que s’estableix, per poder cursar el bloc comú LOE del GS – Període Transitori, cal disposar del requisit específic/ esportiu d’alguna de les especialitats LOE o de les que estan regulades pel PERÍODE TRANSITORI, si escau.

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Bloc comú GS LOE i Període Transitori (TD3)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 440,00 €

Bloc
comú
440,00 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Bloc comú GS LOE i Període Transitori (TD3)

Continuïtat estudis

Aquesta formació, juntament amb el bloc específic i la formació pràctica, et permet finalitzar les titulacions LOE o en període transitori del GS de les especialitats de:

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.