Bloc Comú CF LOE i Període Transitori (TD2)

Les modalitats en què no hi ha titulació de Tècnic Esportiu es regulen pel que estableix la Disposició
Transitòria Primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, és a dir, són modalitats en què els
cursos d’entrenadors han d’ajustar-se a allò que s’ha establert per al Període Transitori.

El bloc comú de cada un dels nivells, és comú a totes les especialitats (tant les formacions de tècnics LOE com les formacions en període transitori) i es pot cursar a l’ICEM Pallars, ja que s’inclou com una de les seves ofertes formatives.

Ensenyament

Bloc comú Període Transitori

Grau

Grau Mitjà

Titulació

Bloc comú Període Transitori

Hores

180 hores

Bloc Comú CF LOE i Període Transitori (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls

Total d’hores

Bloc comú
Bases de l’aprenentatge esportiu

60

Bases de l’entrenament esportiu

70

Esports adaptat i discapacitats

20

Organització i legislació esportiva

20

Gènere i esport

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

180

* s’apliquen bonificacions a famílies nombroses, monoparentals i a persones amb discapacitat o altres accepcions.

Calendari

Convalidacions

Bloc Comú CF LOE i Període Transitori (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.

  • Ordinador o tauleta
  • Connexió a la xarxa d’internet
  • Accés a la plataforma moodle que facilita el centre amb la matrícula.

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Bloc Comú CF LOE i Període Transitori (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per cursar el bloc comú LOE – Període Transitori cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

En les especialitats que s’estableix, per poder cursar el bloc comú LOE del CF – Període Transitori, cal disposar del requisit específic/ esportiu d’alguna de les especialitats LOE o de les que estan regulades pel PERÍODE TRANSITORI, si escau.

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Bloc Comú CF LOE i Període Transitori (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 306,00 €

Bloc
comú
306,00 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Bloc Comú CF LOE i Període Transitori (TD2)

Continuïtat estudis

Aquesta formació, juntament amb el bloc específic i la formació pràctica, et permet finalitzar les titulacions LOE o en període transitori de cicle final (TD2) de les especialitats de:

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.