CF de Descens de Barrancs (TD2)

El cicle final de Descens de Barrancs capacita per dissenyar itineraris i conduir a esportistes i usuaris per barrancs, muntanya mitjana estival i vies ferrades equipades; dirigir el perfeccionament de les tècniques específiques utilitzades, organitzar activitats de conducció en aquests medis, gestionar els recursos i materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Codi: TEGM ME20

Titulació: LOE

Ensenyament

Cicle Final de Descens de Barrancs

Grau

Grau Mitjà (Cicle final)

Titulació

Tècnic Esportiu / Tècnica Esportiva de Muntanya Mitjana – Guia de Muntanya Mitjana

Hores

870 hores

CF de Descens de Barrancs (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Prova específica d’accés

50

Bloc comú
Bases de l’aprenentatge esportiu

60

Bases de l’entrenament esportiu

70

Esports adaptat i discapacitats

20

Organització i legislació esportiva

20

Gènere i esport

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

180

Bloc específic
Escola de senderisme

30

Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana

40

Guiatge i orientació en muntanya mitjana

50

Formació tècnica en barrancs

90

Seguretat i gestió del risc

80

Guiatge en barrancs i vies ferrades equipades

55

Formació pràctica

245

   
Nombre total d’hores d’aquest bloc

590

Durada del cicle inicial de Senderisme

870

Calendari

Convalidacions

CF de Descens de Barrancs (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.

IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

 

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

CF de Descens de Barrancs (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir al cicle final cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el Certificat de cicle inicial de l’especialitat corresponent.

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

  • Llistat de persones admeses i excloses
  • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
  • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

CF de Descens de Barrancs (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 2.190,55 €

Bloc
comú
306.00 €

Bloc
específic
1815.05 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
69.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

CF de Descens de Barrancs (TD2)

Continuïtat estudis

  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de Grau Superior d’Alta Muntanya (Cal tenir present que per accedir-hi cal tenir,  el cicle final de Muntanya Mitjana i el cicle final d’Escalada, i també el títol de Batxillerat o equivalent / o prova general d’accés).
  • Curs de preparació per a l’accés al Grau Superior.
  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà de la modalitat de muntanya i escalada: cicle final de  muntanya mitjana i cicle final d’escalada.
  • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà d’altres modalitats: Esquí Alpí, Esquí de Fons, Surf de Neu, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, Espeleologia, Futbol, entre d’altres.

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.