Cicles d'espeleologia ICEM Pallars

CI d’Espeleologia (TD1)

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i instruir la iniciació esportiva en espeleologia; concretar, organitzar i conduir un grup d’esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, i acompanyar els esportistes per itineraris espeleològics en cavitats de dificultat fins a classe quatre sense curs hídric actiu, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Codi: TEGM ME10

Titulació: LOE

Ensenyament

Cicle Inicial d’Espeleologia

Grau

Grau Mitjà (Cicle inicial)

Titulació

Certificat de cicle inicial d’Espeleologia

Hores

450 hores

CI d’Espeleologia (TD1)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Prova específica d’accés 120
Bloc comú
Bases del Comportament Esportiu 30
Primers Auxilis 30
Activitat Física Adaptada i Discapacitat 10
Organització Esportiva 10
Nombre total d’hores d’aquest bloc 80
Bloc específic
Conducció per Itineraris d’Iniciació en l’Espeleologia 40
Materials i Instal·lacions d’Espeleologia 40
Metodologia de l’Ensenyament de l’Espeleologia 40
Organització d’Activitats i Esdeveniments 10
Formació Pràctica 120
   
Nombre total d’hores d’aquest bloc 250
Durada del cicle inicial d’Espeleologia 450

Calendari

Convalidacions

CI d’Espeleologia (TD1)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

 • Roba de muntanya adequada (tèrmica i impermeable).
 • Granota exterior.
 • Granota interior.
 • Botes de cautxú o botes de trekking de mitja/alta canya i mitjons.
 • Sac de transport específic d’espeleologia amb capacitat per transportar el material, l’equip personal i el pes mínim obligatori de la prova de condició física (20 kg els homes i 15 kg les dones).
 • Arnès o cinta de pit.
 • Davallador per espeleologia per a corda en simple semiestàtica EN 1891AoB.
 • Pedal regulable pel puny amb connector.
 • Manta tèrmica i fons d’escalfor lleugera.
 • Bidó o bossa estanca personal (capacitat: 3 a 6 litres)
 • Navalla
 • Casc de muntanya segons norma EN12492, amb il·luminació ben subjecta
 • Arnès de tipus pelvià per a espeleologia segons norma EN12277C
 • Connector per al tancament de l’arnès i emplaçament dels diferents estris de progressió (pot ser de tipus maillon 10 mm, segons norma EN362, tipus mosquet o semicircular “ovni”, segons norma EN12275)
 • Bagues d’ancoratge segons norma EN354 o fetes amb corda dinàmica simple, segons norma EN892-1, de 3 m com a màxim (en ambdós casos tindran mosquetons segons norma EN12275)
 • Connector (mosquetó) per al davallador a l’arnès, segons EN12275, amb tanca
 • Bloquejador de puny, segons norma ENS567
 • Bloquejador ventral, segons norma EN567
 • 2 mosquetons simètrics amb tanca

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

CI d’Espeleologia (TD1)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

 • Llistat de persones admeses i excloses
 • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
 • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

CI d’Espeleologia (TD1)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 593.50 €

Bloc
comú
136.00 €

Bloc
específic
410.00 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
53.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

CI d’Espeleologia (TD1)

Continuïtat estudis

 • Cicle Final d’espeleologia
 • Cicle Final de Descens de Barrancs
 • Cicle Final d’Escalada
 • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà d’altres modalitats: Esquí Alpí, Esquí de Fons, Surf de Neu, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, Senderisme, entre d’altres. TD2 Escalada / TD2 Descens de Barrancs

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.