Cicles d'escalada ICEM Pallars

CF d’Escalada (TD2)

El cicle final d’escalda capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar la iniciació i el perfeccionament tècnic en l’escalada esportiva en roca, rocòdroms o estructures artificials d’escalada interiors o exteriors, escalada en vies equipades i semiequipades o en vies ferrades equipades, i en l’assegurament en terreny variat; organitzar, concretar itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa muntanya i muntanya mitjana estival; guiar escaladors o escaladores per itineraris d’escalada en roca en vies equipades i semiequipades, vies ferrades equipades i terreny variat; organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments en l’àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat, els recursos materials i humans i la coordinació de les activitats de competicions, esdeveniments i tècnics al seu càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d’aventura, equipar o reequipar en vies d’escalada en roca i dissenyar itineraris d’escalada en rocòdroms o estructures artificials; i tot això, d’acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants en l’activitat.

Codi: TEGM ME30

Titulació: LOE

Ensenyament

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Escalada

Grau

Grau Mitjà (Cicle final)

Titulació

Tècnic Esportiu / Tècnica Esportiva d’Escalada

Hores

1.005 hores

CF d’Escalada (TD2)

Durada i estructura del currículum

Mòduls Total d’hores
Prova específica d’accés

120

Bloc comú
Bases de l’aprenentatge esportiu

60

Bases de l’entrenament esportiu

70

Esports adaptat i discapacitats

20

Organització i legislació esportiva

20

Gènere i esport

10

Nombre total d’hores d’aquest bloc

180

Bloc específic
Escola de senderisme

30

Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana

40

Guiatge i orientació en muntanya mitjana

50

Perfeccionament tècnic en escalada

120

Tècnica gestual en escalada

60

Guiatge en escalada

125

Formació Pràctica

280

   
Nombre total d’hores d’aquest bloc

705

Durada del cicle inicial de Senderisme

1.005

Calendari

Convalidacions

CF d’Escalada (TD2)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.
IMPORTANT. Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

El material bàsic és el següent:

 • Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable.
 • Botes de tresc, amb protecció de turmell i sola adherent
 • Motxilla amb capacitat suficient per al material, per a l’equip personal.
 • Roba adequada per a l’escalada en roca
 • Calçat adequat: peus de gat
 • Material de seguretat:
  • Arnés homologat per a escalada
  • Casc homologat per a escalada
  • Corda dinàmica d’ús en simple
  • Corda dinàmica d’us en doble ½ no bessona
  • Aparell assegurador per a doble corda
  • 3 mosquetons de seguretat (com a mínim un HMS)
  • 10 cintes exprés
  • Cap d’ancoratge
  • Cordinos i cintes variades
  • Jocs de tascons.
  • Joc de friends

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

CF d’Escalada (TD2)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per accedir al cicle final cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el Certificat de cicle inicial de l’especialitat corresponent.

 

Requisit específic / esportiu

Per accedir a aquest grau mitjà cal disposar del requisit específic/ esportiu.

Haver superat una prova específica d’accés o tenir les condicions per poder tenir l’exempció d’aquesta prova.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Espai de l’aspirant

 • Llistat de persones admeses i excloses
 • Data de la sessió de presentació (telemàtica)
 • Enllaç meet
Més informació sobre la prova d’accés

CF d’Escalada (TD2)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 2705.60 €

Bloc
comú
306.00 €

Bloc
específic
2330.10 €

FORMACIÓ
PRÀCTICA
69.50 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

CF d’Escalada (TD2)

Continuïtat estudis

 • Cicle d’Ensenyaments Esportius de Grau Superior d’Alta Muntanya (Cal tenir present que per accedir-hi cal tenir, a més a més del cicle final d’Escalada , el cicle final de Muntanya Mitjana i el títol de Batxillerat o equivalent / o prova general d’accés).
 • Curs de preparació per a l’accés al Grau Superior.
 • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà de la modalitat de muntanya i escalada: cicle final de Muntanya Mitjana i cicle final de descens de barrancs.
 • Cicle d’Ensenyaments Esportius de grau mitjà d’altres modalitats: Esquí Alpí, Esquí de Fons, Surf de Neu, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, Espeleologia, Futbol, entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.