Bloc Comú CI LOE i Període Transitori (TD1)

Les modalitats en què no hi ha titulació de Tècnic Esportiu es regulen pel que estableix la Disposició
Transitòria Primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, és a dir, són modalitats en què els
cursos d’entrenadors han d’ajustar-se a allò que s’ha establert per al Període Transitori.

El bloc comú de cada un dels nivells, és comú a totes les especialitats (tant les formacions de tècnics LOE com les formacions en període transitori) i es pot cursar a l’ICEM Pallars, ja que s’inclou com una de les seves ofertes formatives.

Ensenyament

Bloc comú Període Transitori

GrauTitulació

Bloc comú Període Transitori

Hores

80 hores

Bloc Comú CI LOE i Període Transitori (TD1)

Durada i estructura del currículum

 

Mòduls Total d’hores
Bloc comú
Bases del Comportament Esportiu 30
Primers Auxilis 30
Activitat Física Adaptada i Discapacitat 10
Organització Esportiva 10
Nombre total d’hores d’aquest bloc 80

* s’apliquen bonificacions a famílies nombroses, monoparentals i a persones amb discapacitat o altres accepcions.

Calendari

Convalidacions

Bloc Comú CI LOE i Període Transitori (TD1)

Material

Llistat de material necessari per cursar la formació amb aprofitament.

  • Ordinador o tauleta
  • Connexió a la xarxa d’internet
  • Accés a la plataforma moodle que facilita el centre amb la matrícula.

IMPORTANT Si us cal adquirir algun dels materials, us recomanem que consulteu les característiques amb el coordinador de l’especialitat o el professorat dels diferents mòduls formatius.

Bloc Comú CI LOE i Període Transitori (TD1)

Requisits d’accés

Requisit acadèmic

Per cursar el bloc comú LOE – Període Transitori cal disposar del requisit acadèmic / titulació d’accés.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen aquests requisits:

Requisit específic / esportiu

Per poder cursar el bloc comú LOE cal disposar del requisit específic/ esportiu d’alguna de les especialitats LOE o de les que estan regulades pel PERÍODE TRANSITORI.

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Prova general

ICEM Pallars és seu de les proves generals d’accés

Bloc Comú CI LOE i Període Transitori (TD1)

Matrícula

També ens pots contactar
icempallars@icempallars.net
Tf. 973 681 590

Preu: 136,00 €

Bloc
comú
136,00 €

Beques

Consulta la informació del departament d’Educació:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Bloc Comú CI LOE i Període Transitori (TD1)

Continuïtat estudis

Aquesta formació, juntament amb el bloc específic i la formació pràctica, et permet finalitzar les titulacions LOE o en període transitori de cicle inicial (TD1) de les especialitats de:

  • Modalitats de Tècnics Esportius: Piragüisme / Muntanya i Escalada / Espeleologia / Salvament i Socorrisme / Busseig Esportiu amb escafandre autònom/ Vela / Hípica/ Judo i defensa personal/ Atletisme/ Bàsquet/ Esgrima.
  • Modalitat en Període Transitori: Patinatge sobre gel, Patinatge artístic/ Triatló/ Voleibol/ Gimnàstica artística femenina/ Gimnàstica artística masculina/ Gimnàstica rítmica/ Pàdel/ Tennis/ Ciclisme/ Bàdminton/ Hockey Patins/ Hockey Herba/ … entre d’altres.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació sobre aquests estudis i altres informacions del centre que poden ser del teu interès.