FEEC. Federació Catalana d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Conveni de Col·laboració per la impartició dels cicles d’Ensenyaments Esportius de les Especialitats de Muntanya i Escalada