FECDAS. Federació Catalana de Busseig

Conveni de Col·laboració per la impartició dels cicles d’Ensenyaments Esportius de l’Especialitat de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom