Creu Roja

Conveni de Col·laboració per la impartició dels cicles d’Ensenyaments Esportius de l’Especialitat de Salvament i Socorrisme