La nostra història

Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars

ICEMP


L'any 1997 l'Institut de la Pobla de Segur inicia la seva activitat docent d'ESO i Batxillerat com a centre d'ensenyament secundari de titularitat pública.

El curs acadèmic 2006-2007 l'Institut de la Pobla de Segur inicia la seva formació professional impartint estudis reglats de formació de règim especial d'esports juntament amb els ensenyaments d'ESO i Batxillerat. 

A partir del curs 2020-2021, a la Pobla de Segur es crea el Centre d'Esports de Muntanya del Pallars, la qual cosa suposa que l'Institut de la Pobla de Segur imparteix ESO i Batxillerat.

L'Institut Centre d'Esports de Muntanya que continua impartint i ampliant la seva oferta formativa d'ensenyament de règim especial. La voluntat del nou centre és consolidar i ampliar l'oferta formativa com a centre de referència dels ensenyaments d'esports. 

ACTUALMENT

L’Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars imparteix els cicles formatius de règim especial d’esports. Actualment el centre té una matrícula de 800 alumnes anuals. Ja són més de 3000 els alumnes que s'han anat formant ens els darrers 10 anys. 

La formació de tècnics/ques esportius és un element singular del nostre centre que el converteix en juntament amb la resta de l'oferta educativa, en un centre únic en el nostre país. 

14
Cicles d'esports
5
Certificats de professionalitat
10
Anys de formació
3000
Estudiants formats

Trets definidors

El nostre Projecte Educatiu es caracteritza pels següents trets d'identitat:

Compromís i responsabilitat envers la feina ben feta del professorat i de l'alumnat.


Col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat i entorn.


Transparència en la gestió i transmissió de la informació entre equip directiu, l’administració i el claustre.


Foment en l’alumnat d’un pensament crític i de la cultura de l’esforç.


Flexibilitat del professorat per adaptar-se als canvis que demana el sistema educatiu i la societat.