Grau Superior en Condicionament Físic – FP DUAL

L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars reedita el curs 2022-2023 el Grau Superior de Condicionament Físic, ampiant la oferta formativa amb l’FP DUAL.

 

Preinscricions del 25 al 31 de maig al web del Departament:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives/?p_id=4192&estudi

Quins avantatges té ?

Per a l’empresa

 • recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
 • disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

 

Per al centre

 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

 

Per a l’alumne

 • compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca;
 • desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball;
 • adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat (…)

Vídeo promocional

Descripció de la formació
Dos cursos escolars – Especialitzada en llengües estrangeres – Al Pallars – FP DUAL

Continguts

 • Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Fitness en Sala d’Entrenament Polivalent (264 hores)
 • Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical (165 hores)
 • Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical (132 hores)
 • Condicionament Físic a l’Aigua (165 hores)
 • Tècniques d’Hidrocinèsia (132 hores)
 • Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Projecte de Condicionament Físic (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

 

 

  1 Comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *