D’acord amb el projecte educatiu del centre, l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars té com a objectiu garantir la qualitat dels ensenyaments com a part fonamental i prioritària de la filosofia de centre.

D’acord amb el projecte educatiu del centre, l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars té com a objectiu:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Millorar les activitats i els serveis cap pel nostre alumnat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització i la millora contínua és responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà amb l’objectiou que això sigui possible. Així mateix el centre adquireix el compromís de compliment dels requeriments legals i reglamentaris.