El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure activitats d'excursionisme i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per conduir activitats conduir activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d'aquesta especialitat.

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Muntanya Mitjana
Codi: TEGM ME40

La titulació de Muntanya Mitjana pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.260 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Senderisme. 

El cicle final capacita per dissenyar itineraris, guiar i dinamitzar esportistes i usuaris per terrenys de muntanya mitjana; difondre el coneixement de l'entorn físic, patrimonial i humà on es desenvolupa aquesta activitat i fomentar-ne el respecte; gestionar els recursos materials necessaris per a les activitats i coordinar els tècnics que estan al seu càrrec; organitzar activitats de guiatge en aquest medi; i tot això, d'acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat.

Té una durada de 690 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Muntanya Mitjana.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Grau mitjà Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. haver aprovat el primer nivell de l'especialitat i
 2. superar una prova específica.

 

Full de preinscripció(Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el senderisme i la muntanya mitjana per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

Prova específica (90 hores) 

Mòduls bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls bloc específic (400 hores)

 • Conducció en Senders
 • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
 • Temps Lliure 
 • Formació Pràctica

Cicle final (690 hores)

Prova específica (50 hores) 

Mòduls bloc comú (180 hores)

 • Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)

Mòduls bloc específic (460 hores)

 • Escola de Senderisme
 • Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival 
 • Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana
 • Perfeccionament Tècnic en Terreny Nevat Tipus Nòrdic
 • Guiatge en Terreny Nevat Tipus Nòrdic i Grans Travesses
 • Formació Pràctica

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

Sortides estivals:

Material per a les sortides a muntanya:

 • Botes de muntanya amb membrana impermeabilitzant i canya alta que protegeixi el turmell amb sola adherent tipus tresc
 • Roba de muntanya tèrmica i impermeable adient per realitzar les sortides amb condicions meteorològiques adverses
 • Motxilla amb capacitat suficient per transportar el material i equip
 • Material d’orientació (brúixola amb limbe mòbil, altímetre, porta mapes)
 • Gorro/a, guants
 • Ulleres de sol
 • Protector solar i labial
 • Farmaciola individual
 • Cantimplora
 • 2 mosquetons de seguretat HMS
 • Cinta plana de 120
 • GPS

Material d’aula:

 • Llapis, goma, regle petit numerat, bolígraf
 • Ordinador portàtil

Material de bivac:

 • Sac de dormir
 • Aïllant o màrfega
 • Frontal
 • Material de cuina de muntanya:
  • Fogonet
  • Estris per cuinar
  • Navalla

Material opcional:

 • Prismàtics
 • Walkie-talkie, telèfon mòbil
 • Guies de camp
 • Termo
 • Corda rando 30 mts

Sortides hivernals:

Material per les sortides a muntanya:

 • Botes de muntanya amb membrana impermeabilitzant i canya alta que protegeixi el turmell amb sola adherent tipus tresc
 • Paraneus, polaines
 • Roba de muntanya tèrmica i impermeable adient per realitzar les sortides amb condicions meteorològiques adverses al hivern
 • Motxilla amb capacitat suficient per transportar el material i equip (35/40 litres).
 • Material d’orientació (brúixola amb limbe mòbil, altímetre, porta mapes)
 • GPS
 • Telèfon mòbil
 • Raquetes i bastons
 • Arva, de 3 antenes
 • Pala i sonda
 • Gorro / a, guants, 2 parells
 • Ulleres de sol, protecció 3/4
 • Ulleres de neu, (tipus esquí)
 • Protector solar i labial
 • Farmaciola individual
 • Cantimplora, recomenable termo
 • 2 mosquetons de seguretat HMS
 • Cinta plana de 120

Material de aula:

 • Llapis, goma, regle petit numerat, bolígraf
 • Ordinador portàtil per treballar planificació amb el COMPEGPS / BASECAMP...

Material de bivac:

 • Sac de dormir adaptat a condicions hivernals
 • Aïllant o màrfega
 • Plàstic de mínim 2x3m per la construcció del bivac
 • Frontal
 • Material de cuina de muntanya:
  • Fogonet
  • Estris per cuinar
  • Navalla

Material opcional:

 • Corda rando 30 mts

MANUAL DE TASQUES PRELIMINARS D’ORIENTACIÓ AVANÇADA CORRESPONENT AL CRÈDIT D’ENTRENAMENT DE L’EXCURSIONISME NIVELL 2

 1. Repassa les bases d’orientació de 1r nivell.
 2. Familiaritza’t amb el web http://www.compegps.es/
 3. Descarrega’t i instal··la’t el programari de gestió de mapes digitals Compe Gps Land http://www.compegps.es/productos/software/land/, t’hauràs de registrar si no ho estàs, pots comprar la llicència estàndard o fer servir una de proba gratuïta.
 4. Familiaritza’t amb el web http://www.icc.cat/ i registra’t com a usuari.
 5. En el buscador de mapes de l’ICC posa el següent: “Institut de la Pobla de segur”. Enllaç directe al visor http://www.icc.cat/vissir3/
 6. Descarrega’t els mapes de base topogràfica 1:25.000, 65-21 i 66-21 , per fer-ho veuràs en el visor una pestanya a l’esquerra que diu “Descàrrega” i selecciona aquests dos mapes que corresponen al nord---oest ( Senterada )i nord---est de Pobla ( Gerri ). En format .SID
 7. Crea’t un compte a http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do
 8. Instal·la’t el GOOGLE EARTH
 9. Instal·lat el BASECAMP de GARMIN http://www.garmin.com/es-ES/shop/downloads/basecamp

Nota: És molt interessant que portis el teu propi PC portàtil, si no en disposes porta’t tota la informació en un llapis USB per treballar amb els ordinadors de l’escola.

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais naturals acotats,
  • operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a: 
  • guia de baixa muntanya i muntanya mitjana i en terreny nevat tipus nòrdic,
  • formador en la iniciació i perfeccionament esportiu de muntanya,
  • controlador de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials.

GALERIA D'IMATGES