El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per conduir activitats d'alpinisme i dirigir l'entrament d'esportistes en aquesta modalitat.

El tercer nivell capacita per conduir persones i grups per terrenys d'alta muntanya i dirigir escoles d'esports de muntanya i escalada.

 

Tècnic o tècnica d'esport en alta muntanya
Codi: TEGM 8102

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Muntanya i escalada
 • Entorn: Físic i esportiu

Alta muntanya, juntament amb escalada, muntanya mitjana i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme.

El segon nivell capacita per conduir activitats d'alpinisme i dirigir l'entrament d'esportistes en aquesta modalitat. Té una durada de 680 hores (480 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.


Tècnic o tècnica superior d'esport en alta muntanya
Codi: TEGS 8152
 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Muntanya i escalada
 • Entorn: Físic i esportiu

Alta muntanya, juntament amb escalada i esquí de muntanya, és una especialitat de la modalitat d'esports de muntanya i escalada.

Aquests estudis (tercer nivell) capaciten per conduir persones i grups per terrenys d'alta muntanya i dirigir escoles d'esports de muntanya i escalada.

Tenen una durada de 755 hores (555 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

Grau mitjà Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. haver aprovat el primer nivell de l'especialitat i
 2. superar una prova específica.
 
Grau superior 
 
Per accedir a aquest grau superior (tercer nivell) cal complir els tres requisits següents:

 1. tenir el títol de tècnic en alta muntanya, i
 2. tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (a tots els graus superiors) o una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova), i
 3. acreditar, mitjançant la presentació d'un currículum, que s'han completat com a mínim les realitzacions esportives següents:
  • dos itineraris d'escalada, a una alçada superior a 3.500 m, que exigeixin la resolució de problemes tècnics i requereixin estabilitat psíquica;
  • set itineraris de roca, neu o gel, de dificultat 6a o superior, a una alçada superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s'hagin fet en qualsevol època de l'any;
  • tres itineraris de roca, neu o gel, de dificultat 6a o superior, a una alçada superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s'hagin fet a l'hivern;
  • deu itineraris d'escalada en roca, amb una longitud mínima de 200 m de paret i de dificultat 6b/A2, i
  • recorreguts d'esquí de muntanya d'alta ruta, durant setze dies, fets consecutivament o bé agrupats en períodes de quatre dies consecutius com a mínim .

Cal tenir en compte que les ascensions d'alpinisme i d'itineraris d'escalda s'han d'haver fet com a primer de cordada o alternant llargs amb el company o companya, com a mínim en un 50% del temps de durada de l'ascensió.

 
Altres llocs del territori espanyol per a fer proves: Pruebas de acceso en Valle d’Aran ETEVA, o en Fed.Madr Mont (Enlace) Téc. Mont. Madrid (enlace), Kirolene-País Vasco (Enlace), Valencia (enlace) , y Aragón (enlace)

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Per accedir a ensenyaments d’esports de grau superior cal:

Les persones que no compleixen aquests requisits també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova). A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Grau mitjà

Primer nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I (20 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I (25 hores)
 • Entrenament esportiu I (30 hores)
 • Fonaments sociològics de l'esport (5 hores)
 • Organització i legislació de l'esport I (5 hores)
 • Primers auxilis i higiene en l'esport (35 hores)

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I (10 hores)
 • Formació tècnica d'excursionisme (45 hores)
 • Medi ambient de muntanya (40 hores)
 • Seguretat en l'excursionisme (20 hores)
 • Didàctica i dinàmica de grups (35 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana (5 hores)
 • Fonaments de l'esport adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II (40 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II (45 hores)
 • Entrenament esportiu II (40 hores)
 • Organització i legislació de l'esport II (5 hores)
 • Teoria i sociologia de l'esport (20 hores)

Bloc específic (300 hores)

 • Desenvolupament professional II (10 hores)
 • Coneixement del medi (20 hores)
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada (10 hores)
 • Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'alpinisme (45 hores)
 • Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'esquí de muntanya (45 hores)
 • Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'escalada (65 hores)
 • Entrenament de l'excursionisme (20 hores)
 • Seguretat en l'alta muntanya (35 hores)
 • Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya (30 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera (10 hores)
 • Equipaments esportius (10 hores)
 • Informàtica bàsica aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Grau superior

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva (30 hores)
 • Entrenament d'alt rendiment esportiu (50 hores)
 • Fisiologia de l'esforç (40 hores)
 • Gestió de l'esport (45 hores)
 • Psicologia de l'alt rendiment esportiu (25 hores)
 • Sociologia de l'esport d'alt rendiment (10 hores)

Bloc específic (255 hores)

 • Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya II (45 hores)
 • Desenvolupament professional III (30 hores)
 • Entrenament de l'alpinisme II (65 hores)
 • Formació tècnica de l'esquí de muntanya (45 hores)
 • Optimització de les tècniques de l'alpinisme (70 hores)

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

Material bloc de seguretat:

 • Esquís de muntanya amb pells, ganivetes i bastons.
 • Botes d ‘esquí de muntanya.
 • DEVA, pala i sonda.
 • Casc (de muntanya o esquí).
 • Grampons amb antibots.
 • 1 piolet clàssic.
 • Motxilla mínim 30 litres, apta per a portar esquís.
 • Farmaciola personal.
 • Vestimenta adequada per a l’esquí de muntanya.
 • Material per la protecció del sol i del fred.
 • Beguda i menjar suficient per les sortides.
 • Frontal.
 • El material d’orientació:
  • GPS
  • Brúixola i porta-mapes
  • Mapes de la zona 1:25.000

Material bloc d'esquí:

 • Esquís de muntanya amb pells, ganivetes i bastons.
 • Botes d ‘esquí de muntanya.
 • Sistema de seguretat per esquiar en pistes ( frens, corretges...)
 • DEVA, pala i sonda.
 • Pells de recanvi.
 • Cera per les pells.
 • Cola en esprai per les pells o similar.
 • Bastons i rosetes de recanvi.
 • Kit de reparació d’esquís.
 • Casc (de muntanya o esquí).
 • Grampons amb antibots.
 • 1 piolet clàssic.
 • Motxilla mínim 30 litres, apta per a portar esquís.
 • Arnés
 • 3 mosquetons HMS (1 direccional)
 • 2 cintes 120 / 240
 • Corda simple de 20 – 30 mts per treballar la corda curta.
 • Farmaciola personal.
 • Vestimenta adequada per a l’esquí de muntanya.
 • Material per la protecció del sol i del fred.
 • Beguda i menjar suficient per les sortides.
 • Passarem dues nits en refugi guardat on hi farem MP, NO CAL PORTAR ESTRIS PER CUINAR.
 • Frontal. Navalla. Xiulet.
 • Emissora i / o mòbil
 • El material d’orientació:
  • GPS
  • Brúixola i porta-mapes
  • Mapes de la zona 1:25.000

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • acompanyant de persones i grups en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'alta muntanya o d'esquí de muntanya, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a :
  • guia d'alta muntanya;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'activitats;
  • monitor o monitora d'iniciació a l'alpinisme i l'esquí de muntanya, i
  • entrenador o entrenadora d'esportistes i equips en competicions d'esquí d'alta muntanya de nivell bàsic i nivell mitjà.

Les persones que superen el tercer nivell obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:

 • director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips amb l'objectiu de dur a terme ascensions i escalades d'alta muntanya,
 • conductor o conductora de grups en ascensions d'alta muntanya i
 • director o directora d'escoles de muntanya i escalada.

GALERIA D'IMATGES