L’objectiu del primer nivell d'aquests estudis és conèixer els principis fonamentals de l'esquí de fons i promoure aquesta modalitat esportiva.

El segon nivell capacita per ensenyar l'esquí de fons i entrenar esportistes.

El tercer nivell capacita per planificar i dirigir l'entrenament d'esquiadors i esquiadores i equips d'esquí de fons en competicions de nivell mitjà i alt nivell, i dirigir escoles d'esports d'hivern.

 

Tècnic o tècnica d'esport en esquí de fons
Codi: TEGM 8002

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Esports d'hivern
 • Entorn: Físic i esportiu

Esquí de fons, juntament amb esquí alpí i surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern.

L’objectiu del primer nivell d'aquests estudis és conèixer els principis fonamentals de l'esquí de fons i promoure aquesta modalitat esportiva. Té una durada de 450 hores (300 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d’esquí de fons.

El segon nivell capacita per ensenyar l'esquí de fons i entrenar esportistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.


Tècnic o tècnica superior d'esport en esquí de fons
Codi: TEGS 8052

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Esports d'hivern
 • Entorn: Físic i esportiu

Esquí de fons, juntament amb esquí alpí i surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern.

El tercer nivell capacita per planificar i dirigir l'entrenament d'esquiadors i esquiadores i equips d'esquí de fons en competicions de nivell mitjà i alt nivell, i dirigir escoles d'esports d'hivern.

Tenen una durada de 855 hores (655 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

Grau mitjà Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica.

  1. Proves d'accés a Catalunya

  2. Proves d'accés fora de Catalunya:

  Proves 'd'accés de fora de Catalunya

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l'especialitat. Grau superior Per accedir a aquest grau superior (tercer nivell) cal complir els requisits següents:

 1. tenir el títol de tècnic en esquí de fons i
 2. tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).
 

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Per accedir a ensenyaments d’esports de grau superior cal:

Les persones que no compleixen aquests requisits també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova). A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Grau mitjà

Primer nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I (20 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I (25 hores)
 • Entrenament esportiu I (30 hores)
 • Fonaments sociològics de l'esport (5 hores)
 • Organització i legislació de l'esport I (5 hores)
 • Primers auxilis i higiene en l'esport (35 hores)

Bloc específic (165 hores)

 • Desenvolupament professional I (15 hores)
 • Formació tècnica de l'esquí de fons I (50 hores)
 • Material d'esquí de fons I (15 hores)
 • Metodologia de l'ensenyament de l'esquí de fons I (45 hores)
 • Medi ambient de muntanya I (20 hores)
 • Seguretat esportiva I (20 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana (5 hores)
 • Fonaments de l'esport adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II (40 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II (45 hores)
 • Entrenament esportiu II (40 hores)
 • Organització i legislació de l'esport II (5 hores)
 • Teoria i sociologia de l'esport (20 hores)

Bloc específic (185 hores)

 • Desenvolupament professional II (10 hores)
 • Formació tècnica de l'esquí de fons II (25 hores)
 • Reglament i cronometratge de l'esquí de fons (15 hores)
 • Material d'esquí de fons II (20 hores)
 • Metodologia de l'ensenyament de l'esquí de fons II (30 hores)
 • Metodologia de l'entrenament de l'esquí de fons (35 hores)
 • Medi ambient de muntanya II (25 hores)
 • Seguretat esportiva II (25 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera (10 hores)
 • Equipaments esportius (10 hores)
 • Informàtica bàsica aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Grau superior

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva (30 hores)
 • Entrenament d'alt rendiment esportiu (50 hores)
 • Fisiologia de l'esforç (40 hores)
 • Gestió de l'esport (45 hores)
 • Psicologia de l'alt rendiment esportiu (25 hores)
 • Sociologia de l'esport d'alt rendiment (10 hores)

Bloc específic (355 hores)

 • Desenvolupament professional III (30 hores)
 • Material d'esquí de fons III (35 hores)
 • Metodologia de l'entrenament de l'esquí de fons II (130 hores)
 • Optimització de les tècniques i tàctiques de l'esquí de fons (120 hores)
 • Seguretat esportiva III (40 hores)

Bloc complementari (40 hores)

 • Els esports d'hivern adaptats (20 hores)
 • Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia en els esports d'hivern (20 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora d'esquí de fons de nivell inicial,
  • acompanyant de persones o grups durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora d'activitats d'esquí de fons.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'esquí de fons, si en superen la prova general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora d'esquí de fons,
  • programador i organitzador o programadora i organitzadora d'activitats,
  • entrenador o entrenadora a nivell bàsic d'esquiadors i esquiadores i
  • director esportiu o directora esportiva en competicions d'esquí de fons.

Les persones que superen el tercer nivell obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:

 • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips d'esquí de fons;
 • entrenador o entrenadora d'esquiadors i esquiadores d'alta competició;
 • director o directora d'esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà, i
 • director o directora d'escoles d'esports d'hivern.

GALERIA D'IMATGES